Hvem hører hva som blir sagt i et mottaksrom?

...altfor mange.

I mottaksrom og på offentlige kontorer blir det fortalt mange sterke historier. Brukernes samtaler med saksbehandlere kan ofte overhøres av de som venter på tur. Dette kan være et brudd på

Personvernlovens § 13: ”Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger"

Med lydmaskering sørger du for auditivt personvern.

Lydmaskering i resepsjonen på legekontor

Lydmaskering i åpne landskap

Distraksjoner i form av lyden fra samtaler kan redusere produktiviteten i et kontorlandskap. Med lydmaskering kan team og enkeltpersoner jobbe i fred uten å forstyrre andre i rommet.

Lydmaskering i åpne landskap

Offentlige kontorer

I mange offentlig kontorer er det viktig å skjerme klienten ved å sørge for at andre ikke overhører samtalen. Det kan lett gjøres ved lydmaskering i lokalet.

Lydmaskering i offentlige kontorer

Hvem trenger å vite om lydmaskering?

Arkitekter

Arkitekter som tegner nye forretningsbygg eller rehabiliterer gamle bygg.

Bedriftseiere

Bedriftseiere som ønsker høyere produktivitet og trivsel i åpne landskap.

Konsulenter

Alle konsulenter som har med byggeprosesser, effektivisering og produktivitetsøkning å gjøre.

Byggefirmaer

Byggefirmaer med offentlige og private kunder som bygger forretningseiendom.

Video som forklarer hvordan lydmaskering kan øke produktivitet og trivsel


Ingen bygningsendringer

I et åpent landskap er det ikke mulig å hindre stemmen i å bre seg ut over det nærmeste området, hvis ikke rommet er akustisk behandet.

Dette kan være akustisk absorberende himlingsplater og dempende skillevegger.

Auditivt Personvern er den beste og billigste måten å løse dette problemet på.

Vi kan ikke hindre at stemmen brer seg ut over et gitt område, men med elektro-akustiske teknikker kan vi gjøre den uforståelig utenfor en viss avstand.

Ingen bygningsmessige endringer av rom, vegger eller tak, og heller ikke installerte skillevegger er nødvendig.

En usynlig installasjon gir et udefinerbart brus, som senker tale-tydeligheten når man kommer på et par meters avstand. Man hører stemmen, men kan ikke tyde det som blir sagt.

For at man skal ha en høy taletydelighet i et rom, må lyden fra stemmen være sterkere enn bakgrunnsbruset i lokalet.

Ingen bakgrunnsmusikk

I NAVs lokaler er det ofte lite bakgrunnsbrus, og alt ligger til rette for at man tydelig hører det meste som sies i rommet.

Mange løser idag problemet ved å bruke radio eller annen lydkilde, men det er slitsomt over tid. Melodier og ting som sies i varierende styrke og tone, krever oppmerksomhet. Radio og CD er dessuten plagsomt for personer med hørselshemninger, fordi de har en svakere evne til å ”filtrere bort” uønsket lyd.

Bruk av radio og CD krever betaling av TONO-avgift for godtgjørelse til rettighetshavere.

Produkter for lydmaskering

Konferanserom

"Qt Conference Room" har et moderne design og sørger for at det som blir sagt i konferanse og styrerom forblir privat.

Lydmaskering for konferanse og styrerom

Store arealer

"QT 600" er designet for lokaler inntil 6,689 kvm. Robust, enkel å styre og vedlikeholde. Kan også kobles til bakgrunnsmusikk.

Lydmaskering for store lokaler

Middels arealer

"QT 300" er designet for lokaler inntil 3,345 kvm. Kan dekke tre forskjellige områder. Kan også kobles til bakgrunnsmusikk.

Lydmaskering for mellomstore lokaler

Små arealer

"QT 100" er designet for lokaler inntil 1,115 kvm. Enkel å justere volum fra frontpanel eller smart-telefon.

Lydmaskering for mindre lokaler

Kontakt oss

AVC as
Jerikoveien 10
1067 Oslo
Tel: 06234 og 23 06 06 00
Epost: post@avc.no

Referanser

NAV Kongsvinger:

”Det er vesentlig for NAV å ivareta personvernet til våre brukere i mottaket. Ved å installere Auditivt Personvern fra AVC høres stemmer, men sammenhengen og innholdet i setningene blir borte. Vi ble overrasket over virkningen av dette systemet.”

Kommentarer fra de som arbeider i mottaket:

”Dette systemet gjør at vi slipper å ha en støyende radio for å overdøve brukerne. Før, når vi slo av radioen, var det godt å få den av. Med Auditivt Personvern merker vi ikke at det er en bakgrunnslyd i mottaket.”

Om oss

AVC as er en leverandør av audiovisuelt utstyr og tjenester innenfor lyd, bilde og styringssystemer. Vi bestreber oss på å finne den optimale kommunikasjonsløsningen du trenger.

Det er viktig for oss å kunne yte maksimal service – du og din visjon står alltid i sentrum.

Vi er en samarbeidspartner som får hele prosjektet til å gå på skinner – fra forprosjekt til ferdig installert og driftsklart utstyr.

Vi har over 15 års erfaring fra den audio-visuelle bransjen, og dermed den kunnskapen du trenger for å finne den beste tekniske løsningen.

Link til hovedsiden vår.