OFFENTLIGE KONTORER - LYDMASKERING FOR Å OPPNÅ AUDITIVT PERSONVERN


Lydanlegg for offentlige og private kontoerer

Beskytt kunder og besøkende mot nysgjerrige tilhørere


I et åpent landskap er det ikke mulig å hindre stemmen i å bre seg ut over det nærmeste området, hvis ikke rommet er akustisk behandet. Dette kan være akustisk absorberende himlingsplater og dempende skillevegger.

Auditivt Personvern er den beste og billigste måten å løse dette problemet på.

Vi kan ikke hindre at stemmen brer seg ut over et gitt område, men med elektro-akustiske teknikker kan vi gjøre den uforståelig utenfor en viss avstand. Dette betyr at man ikke trenger å gjøre bygningsmessige endringer av rom, vegger eller tak, og heller ikke installere skillevegger for å redusere samtaletydeligheten.


Hvordan fungerer Auditivt Personvern?

En usynlig installasjon gir et udefinerbart brus, som senker taletydeligheten når man kommer på et par meters avstand. Man hører stemmen, men kan ikke tyde det som blir sagt. For at man skal ha en høy taletydelighet i et rom, må lyden fra stemmen være sterkere enn bakgrunnsbruset i lokalet.


I NAVs lokaler er det ofte lite bakgrunnsbrus, og alt ligger til rette for at man tydelig hører det meste som sies i rommet.

Mange løser idag problemet ved å bruke radio eller annen lydkilde, men det er slitsomt over tid. Melodier og ting som sies i varierende styrke og tone, krever oppmerksomhet. Radio og CD er dessuten plagsomt for personer med hørsels-hemninger, fordi de har en svakere evne til å ”filtrere bort” uønsket lyd. Bruk av radio og CD krever betaling av TONO-avgift for godtgjørelse til rettighetshavere. Bruset vi tilfører er ”gratis”. Det betales ingen avgifter, og den eneste kostnaden er utstyr og installasjon.Link til produkter fra en av våre leverandører.

Link til vår spesialside for lydmaskering.

Til toppen