Overtalelse

Overtalelse er definert som anstrengelsen man gjør for å influere andre når det gjelder å endre overbevisning, holdning, intensjon, motivasjon eller oppførsel til å bli mer likt det du selv ønsker eller mener. Overtalelse er altså en prosess som har til hensikt å endre en person eller en gruppes holdning eller adferd vedrørende en hendelse, en ide, et produkt eller en gruppe ved å bruke skriftlig eller muntlig informasjon, spille på deres følelser eller resonnement, eller en kombinasjon av disse elementene.

Kroppsspråk

Ved hjelp av å tolke ikke-verbal kommunikasjon kan vi finne ut hva en person tenker og føler. Holdning, intonasjon, fart, blikk og håndbevegelser avslører dette. Ofte vil det være i direkte konflikt med hva som faktisk blir uttrykt i ord. Tommy Enersen gir deg de rette verktøyene for å dekode disse skjulte beskjedene.

Tommy Enersen

Tommy Enersen har 25 års erfaring i salg og ledelse, samt erfaring fra oppstart av egen bedrift. Han har internasjonalt ry som tryllekunstner og har holdt en rekke foredrag og show med mental magi, hypnose og illusjoner. Han har tatt NLP-utdannelse og sammen gir alt dette et solid fundament for hans svært engasjerende, oppsiktsvekkende og ikke minst nyttige foredrag.

Tommy Enersen

Lær hvordan du kan bruke kroppsspråk, tankelesning, overtalelse og påvirkning som nyttige redskaper for å fremme dine forslag og ditt syn i bedriften, organisasjonen eller i sosiale sammenhenger.

Tommy Enersen introduserer nye og praktiske tips for å lese kroppsspråk og påvirke andres tanker, noe som kan være nyttig i flere sammenhenger. For eksempel i et jobbintervju eller når du ønsker å komme med forslag til bedriften eller organisasjonen din. Det kan også være et interessant redskap i sosiale sammenhenger og i forhold.

Tommy Enersen gir deg også verktøyene du trenger når du ønsker å formidle dine egne ideer og få gjennomslag for dem ved å påvirke eller overbevise andre.

Kroppsspråk og tankelesning

Ved hjelp av ikke-verbal kommunikasjon som kroppsspråk kan vi finne ut hva en person tenker og føler. Holdning, intonasjon, fart, blikk og håndbevegelser avslører dette. Ofte vil det være i direkte konflikt med hva som faktisk blir uttrykt i ord. Tommy Enersen gir deg de rette verktøyene for å dekode disse skjulte beskjedene. Mer om kroppsspråk

Overtalelse

Overtalelse er definert som anstrengelsen man gjør for å influere andre når det gjelder å endre overbevisning, holdning, intensjon, motivasjon eller oppførsel til å bli mer likt det man selv ønsker eller mener. Overtalelse er altså en prosess som har til hensikt å endre en person eller en gruppes holdning eller adferd vedrørende en hendelse, en ide, et produkt eller en gruppe ved å bruke skriftlig eller muntlig informasjon, spille på deres følelser eller resonnement, eller en kombinasjon av disse. Mer om overtalelse


Om Tommy Enersen

Tommy Enersen har 25 års erfaring i salg og ledelse, samt erfaring fra oppstart av egen bedrift. Han har internasjonalt ry som tryllekunstner og har holdt en rekke foredrag og show med mental magi, hypnose og illusjoner. Han har tatt NLP-utdannelse og sammen gir alt dette et solid fundament for hans svært engasjerende, oppsiktsvekkende og ikke minst nyttige foredrag.

Mer om Tommy Enersen