Overtalelse

Overtalelse er definert som anstrengelsen man gjør for å influere andre når det gjelder å endre overbevisning, holdning, intensjon, motivasjon eller oppførsel til å bli mer likt det du selv ønsker eller mener. Overtalelse er altså en prosess som har til hensikt å endre en person eller en gruppes holdning eller adferd vedrørende en hendelse, en ide, et produkt eller en gruppe ved å bruke skriftlig eller muntlig informasjon, spille på deres følelser eller resonnement, eller en kombinasjon av disse elementene.

Kroppsspråk

Ved hjelp av å tolke ikke-verbal kommunikasjon kan vi finne ut hva en person tenker og føler. Holdning, intonasjon, fart, blikk og håndbevegelser avslører dette. Ofte vil det være i direkte konflikt med hva som faktisk blir uttrykt i ord. Tommy Enersen gir deg de rette verktøyene for å dekode disse skjulte beskjedene.

Tommy Enersen

Tommy Enersen har 25 års erfaring i salg og ledelse, samt erfaring fra oppstart av egen bedrift. Han har internasjonalt ry som tryllekunstner og har holdt en rekke foredrag og show med mental magi, hypnose og illusjoner. Han har tatt NLP-utdannelse og sammen gir alt dette et solid fundament for hans svært engasjerende, oppsiktsvekkende og ikke minst nyttige foredrag.

Foredrag

blappeti blah

Tommy Enersen foredrag

 

foredragene er bla bla bla begynner i det vi åpner øynene for første gang. Vi reagerer instinktivt på kroppsuttrykk, men ofte er vi ikke bevisste på akkurat hva det er vi reagerer på. Når vi ser et menneskes kroppsspråk, begynner vi automatisk å tolke dette uten at vi tenker over det.

Kroppsspråk er ikke en kode som er lik i alle sammenhenger.
For eksempel kan det å legge hodet på skakke være et tegn på at man er engasjert og enig, men det kan også være en måte å oppfatte lyd og høre bedre.