Overtalelse

Overtalelse er definert som anstrengelsen man gjør for å influere andre når det gjelder å endre overbevisning, holdning, intensjon, motivasjon eller oppførsel til å bli mer likt det du selv ønsker eller mener. Overtalelse er altså en prosess som har til hensikt å endre en person eller en gruppes holdning eller adferd vedrørende en hendelse, en ide, et produkt eller en gruppe ved å bruke skriftlig eller muntlig informasjon, spille på deres følelser eller resonnement, eller en kombinasjon av disse elementene.

Kroppsspråk

Ved hjelp av å tolke ikke-verbal kommunikasjon kan vi finne ut hva en person tenker og føler. Holdning, intonasjon, fart, blikk og håndbevegelser avslører dette. Ofte vil det være i direkte konflikt med hva som faktisk blir uttrykt i ord. Tommy Enersen gir deg de rette verktøyene for å dekode disse skjulte beskjedene.

Tommy Enersen

Tommy Enersen har 25 års erfaring i salg og ledelse, samt erfaring fra oppstart av egen bedrift. Han har internasjonalt ry som tryllekunstner og har holdt en rekke foredrag og show med mental magi, hypnose og illusjoner. Han har tatt NLP-utdannelse og sammen gir alt dette et solid fundament for hans svært engasjerende, oppsiktsvekkende og ikke minst nyttige foredrag.

Kroppsspråk

Ved hjelp av ikke-verbal kommunikasjon som kroppsspråk kan vi finne ut hva en person tenker og føler. Holdning, intonasjon, fart, blikk og håndbevegelser avslører dette. Ofte vil det være i direkte konflikt med hva som faktisk blir uttrykt i ord. Tommy Enersen gir deg de rette verktøyene for å dekode disse skjulte beskjedene.

Kroppsspråk

Ikke alt kroppsspråk er like lett å tolke som her

Mer om tolkning av kroppsspråk

Alle har en medfødt kunnskap om kroppsspråk i sine enkleste former. Innlæring av kommunikasjon begynner i det vi åpner øynene for første gang. Vi reagerer instinktivt på kroppsuttrykk, men ofte er vi ikke bevisste på akkurat hva det er vi reagerer på. Når vi ser et menneskes kroppsspråk, begynner vi automatisk å tolke dette uten at vi tenker over det.

Kroppsspråk er ikke en kode som er lik i alle sammenhenger.
For eksempel kan det å legge hodet på skakke være et tegn på at man er engasjert og enig, men det kan også være en måte å oppfatte lyd og høre bedre.

 

Her er noen typiske eksempler på kroppsspråk vi alle tolker hver dag:

Glede kjennetegnes av åpenhet mot omverdenen, øyekontakt, smil eller latter, og andre gester.

Sorg uttrykkes gjennom at man virker  lukket, øyelokkene er senket, hodet er senket og kroppen har en sammentrykt, stiv holdning med passivt hengende armer og ofte mangel på ansiktsuttrykk.

Ro karakteriseres med avslappet kropp, fredelig ansiktsuttrykk, avslappede ansiktsmuskler. Når man selv opplever det, kjennes armer og ben varme og myke.

Uro derimot, viser seg ved et behov for bevegelse. Trommende fingre eller urolig gange frem og tilbake hjelper til med å demme opp for følelsen. Spenning i kroppen merkes gjennom stivhet. Stive muskler gjør vondt og spenning over lengre tid er ubehagelig. Pusten er grunn.

Trygghet vises gjennom en åpen og avslappet holdning. Personen står og sitter bekvemt.

Utrygghet vises gjennom et vaktsomt og fokuserende blikk, et anspent kroppsspråk som gir inntrykk av a fort kunne gå over til handling. Personen har en kroppsholdning som forminsker kroppen, med stramme skuldre og senket hode og blikk.

 

Gester finnes i store variasjoner over hele verden

Mange gester betyr det samme over hele verden, mens andre kan være fallgruver, siden de betyr helt forskjellige ting i forskjellige kulturer, eller kanskje bare brukt på en litt annerledes måte. Det er viktig å kjenne til dette før du drar ut på reise.

 

Her er noen typiske gester som vi i Norden bruker og gjenkjenner: