Kontakt oss


AVC as
Jerikoveien 10
1067 Oslo
Tel: 06234 og 23 06 06 00
Fax: 22 32 85 04

Epost: post@avc.no
Org.nr: 992917180

Link til hovedsiden vår.

Om oss

AVC as er en leverandør av audiovisuelt utstyr og tjenester innenfor lyd, bilde og styringssystemer. Vi bestreber oss på å finne den optimale kommunikasjonsløsningen du trenger.

Det er viktig for oss å kunne yte maksimal service – du og din visjon står alltid i sentrum.

Vi er en samarbeidspartner som får hele prosjektet til å gå på skinner – fra forprosjekt til ferdig installert og driftsklart utstyr.

Vi har over 15 års erfaring fra den audio-visuelle bransjen, og dermed den kunnskapen du trenger for å finne den beste tekniske løsningen.

Link til hovedsiden vår.
Lydmaskering i styrerom

Referanser

NAV Kongsvinger:

”Det er vesentlig for NAV å ivareta personvernet til våre brukere i mottaket. Ved å installere Auditivt Personvern fra AVC høres stemmer, men sammenhengen og innholdet i setningene blir borte. Vi ble overrasket over virkningen av dette systemet.”

Kommentarer fra de som arbeider i mottaket:

”Dette systemet gjør at vi slipper å ha en støyende radio for å overdøve brukerne. Før, når vi slo av radioen, var det godt å få den av. Med Auditivt Personvern merker vi ikke at det er en bakgrunnslyd i mottaket.”